گرفتن نوار قلب در منزل

گرفتن نوار قلب در منزل

شما میتوانید بدون مراجعه به مراکز مربوطه و فقط با یک تماس متخصصین ما به همراه دستگاه های قابل حمل نوار قلب را در منزل خود داشته باشید.