تعرفه و قیمت فیزیوتراپی در منزل

تعرفه و قیمت فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل در سایت Home-visit.ir با تعرفه های زیر می باشد.

فیزیوتراپی در منزل لطفا برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

خدمات فیزیوتراپی هر جلسه(برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید) – می باشد که تعداد جلسات به تشخیص متخصص تعیین می شود. خدمات در تمام نقاط تهران قابل انجام بوده و فیزیوتراپیست های این مرکز آماده ارائه خدمات به تهرانیان عزیز می باشند. امکان ارائه فاکتور برای دریافت هزینه از بیمه تکمیلی توسط مرکز وجود دارد که بعد از هماهنگی قابل ارائه است.

مشاهده لیست و نحوه ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل