درباره این کلینیک

تخصص ها
  • لیزرتراپی(پرتوان و کم توان)
  • مگنت تراپی
  • درای نیدلینگ و الکترواکوپانچر
  • وکیوم تراپی
  • کامپرشن تراپی
  • ماساژو بادکش ستون فقرات
  • منیپولیشن