خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

انجام تمام خدمات پرستاری در منزل شما با قیمت مناسب وصل کردن سرم، عوض کردن پانسمان، وصل کردن سوند، کشیدن بخیه، تزریقات