خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

انجام تمام خدمات پرستاری در منزل شما با قیمت مناسب

وصل کردن سرم، عوض کردن پانسمان، وصل کردن سوند، کشیدن بخیه، تزریقات

 

 

 سایر خدمات ویریت در منزل