ویزیت پزشک عمومی در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل

برخی از پزشکان درمان بیماران را در منزل بیمار انجام می دهند.ویزیت در منزل معمولا برای بیمارانی که بیش از حد بیمار هستند و یا از نظر تحرک نمی توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند انجام می شود.

برای ویزیت در خانه بیمار پزشکان و پرستاران به خوبی آموزش و دوره دیده اند و اکثر خدماتی که در مراکز درمانی انجام می دهند در منزل شما نیز به خوبی انجام خواهند داد.

چرا ویزیت در منزل مناسب شما است؟

  • ممکن است به لحاظ فیزیکی قادر نباشید از منزل خارج شوید.
  • شاید نمی خواهید بچه ها را در خانه تنها بگذارید و یا اینکه با بچه ها به مرکز درمانی بروید که در اتاق انتظارش کلی بیمار وجود دارد و این برای فرزند شما خوب نیست.
  • آرامش و سکوت. درمان در منزل شما با آرامش و سکوت کامل انجام می شود و این میتواند در تسریع بهبود حال شما تاثیر داشته باشد.
  • مناسب برای سالمندان : برای افراد سالمند بعلت شرایط جسمانی که دارند بهتری گزینه ویزیت در منزل است.

به هر دلیلی ممکن است شما نیاز به ویزیت در منزل داشته باشید پزشکانی که در منزل ویزیت میکنند در این کار تخصص دارند و تفاوت درمان در خانه بیمار و درمان در بیمارستان را تجربه کرده اند.

×
021-66485321 | 09120717102
×
021-66485321 | 09120717102