قوانین و مقررات


1- کاربر هوم ویزیت متعهد می شود که در زمان مراجعه متخصصین پزشکی به منزل اقدامات لازم برای تمرکز متخصص را ایجاد کند و منزل را برای انجام خدمات پزشکی  امن و آرام نگه دارد.

2- کاربر هوم ویزیت متهد می شود که برای دریافت خدمات فیزیوتراپی نسخه پزشک را داشته باشد.

3- کاربر هوم ویزیت متهد می شود هزینه خدمات را بعد از انجام خدمات پزشکی و ویزیت همان روز پرداخت نماید.

4- خدمات هوم ویزیت ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت هوم ویزیت کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و آچاره مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

5- کاربر هوم ویزیت می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض  متخصصین اعزامی هوم ویزیت قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج متخصص هوم ویزیت تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک متخصص اطلاع دهد.

6- کاربر هوم ویزیت می پذیرد خدمات فیزیوتراپی که ارائه میدهد ماساژ نیست و تکنیک های دستی هم فقط در چارچوپ نیازهای فرد بیمار انجام می شود.

7- کاربر هوم ویزیت بدیهی است که می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل بیمارنهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی کاربرباشد.

8- کاربران هوم ویزیت پذیرفته‌اند که هوم ویزیت به عنوان یک نرم افزار عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می‌نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می‌توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند


هزینه‌ها و پرداخت

1- کاربر می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به هوم ویزیت می‌پردازد وجود ندارد.

2 - کاربر می‌پذیرد هزینۀ خدمات پزشکی قبل از اعزام متخصص پزشکی توسط تماس تلفنی مشخص می‌شود و پس از شروع خدمات پزشکی و یا ویزیت اعتراضی نخواهد داشت.

3- کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست خدمات پزشکی ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس های هوم ویزیت را داشته باشد. کاربر اگر پس از ارسال درخواست سفارش و پذیرش درخواست توسط یک منخصص ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند و کاربر هوم ویزیت اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان محل انحام خدمت حضور پیدا نکند شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات هوم ویزیت که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبار کاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

4- کاربر هوم ویزیت متعهد می‌شود که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط  کارشناس فنی که در تماس تلفنی اعلام شده نداشته باشد و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ربطی به هوم ویزیت ندارد.

5-  کاربر نیازی به پرداخت هر گونه وجه اضافه به هر عنوان از قبیل سختی کار، کمک بلاعوض یا قرض و غیره ندارد و پرداخت اضافی به انتخاب شخصی او بوده و ربطی به هوم ویزیت ندارد. هوم ویزیت این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی کند و از کاربر می‌خواهد که این موارد را حتما به هوم ویزیت اطلاع دهد.


مسئولیت کاربران

1- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و هوم ویزیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و هوم ویزیت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی هوم ویزیت بعمل آورد.

2-  مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات کشوری برعهدۀ کاربران هوم ویزیت است.