متخصصین هوم ویزیت

 • دکتر بهزاد امیری

  دکتر بهزاد امیری

  متخصص بیماری‌های عفونی و تب دار

 • آزاد حسینی

  آزاد حسینی

  فیزیوتراپیست

 • حامد هادی نیا

  حامد هادی نیا

  فیزیوتراپیست

 • دکتر محمدرضا خادمی

  دکتر محمدرضا خادمی

  پزشک عمومی

 • دکتر علیرضا حیدری

  دکتر علیرضا حیدری

  پزشک عمومی

 • شاهین جعفرپور

  شاهین جعفرپور

  فیزیوتراپیست

 • دکتر فرشید رضایی

  دکتر فرشید رضایی

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • فاطمه خلیلی

  فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

 • حمیدرضا نجفی

  حمیدرضا نجفی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر بابک حسین زاده

  دکتر بابک حسین زاده

  جراح و متخصص ارتوپدی

 • آقای محمدهادی رستمی

  آقای محمدهادی رستمی

  کاردرمانگر

 • دکتر سیروس حیدری

  دکتر سیروس حیدری

  پزشک عمومی

 • محسن جوانمردی

  محسن جوانمردی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر شکرالله محمدی محمود آبادی

  دکتر شکرالله محمدی محمود آبادی

  متخصص عفونی

 • آقای فرزاد ظاهری

  آقای فرزاد ظاهری

  فیزیوتراپیست

 • اعظم همائی نژاد

  اعظم همائی نژاد

  فیزیوتراپیست

 • خانم اکبری

  خانم اکبری

  فیزیوتراپیست

 • دکتر پرنیان میر بهرسی

  دکتر پرنیان میر بهرسی

  دکترای فیزیوتراپی

 • دکتر عالیه پوردست

  دکتر عالیه پوردست

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • دکتر محبوبه خدایاری

  دکتر محبوبه خدایاری

  پزشک عمومی

 • آقای عبداللهی

  آقای عبداللهی

  فیزیوتراپیست

 • فائزه زارعی

  فائزه زارعی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر منوچهر امیری

  دکتر منوچهر امیری

  کلیه و مجاری ادراری

 • مطهر همتی

  مطهر همتی

  کاردرمانگر

 • آقای آرش حقیقی

  آقای آرش حقیقی

  فیزیوتراپیست

 • مریم صلاتی

  مریم صلاتی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر مریم پورانیان

  دکتر مریم پورانیان

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم هستی حیدرپور

  خانم هستی حیدرپور

  فیزیوتراپیست

 • خانم معصومه حسینی

  خانم معصومه حسینی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر جواد معینی

  دکتر جواد معینی

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل

 • دکتر نازیلا قریشی

  دکتر نازیلا قریشی

  منتخصص قلب و عروق

 • آقای جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر امیر شهبازی

  دکتر امیر شهبازی

  متخصص داخلی

 • دکتر سمیرا فرهمند

  دکتر سمیرا فرهمند

  متخصص داخلی

 • سعید بیات

  سعید بیات

  فیزیوتراپیست

 • دکتر افشین شهبازی

  دکتر افشین شهبازی

  متخصص داخلی

 • فاطمه ویسی

  فاطمه ویسی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر علی نیک سیرت

  دکتر علی نیک سیرت

  متخصص داخلی - فوق گوارش

 • امیر حاتمی

  امیر حاتمی

  فیزیوتراپیست

 • زهره زیدی

  زهره زیدی

  فیزیوتراپیست

 • آقای نوراللهیان

  آقای نوراللهیان

  کاردرمانگر

 • خانم نیازی

  خانم نیازی

  فیزیوتراپیست

 • خانم دکتر شهرزاد هندی

  خانم دکتر شهرزاد هندی

  متخصص داخلی

 • آقای رضا رستمی

  آقای رضا رستمی

  فیزیوتراپیست

 • هانیه نصرتی نیا

  هانیه نصرتی نیا

  گفتاردرمانگر

 • دکتر علیرضا مزارعی

  دکتر علیرضا مزارعی

  متخصص گوش و حلق و بینی

 • خانم منصوره صمدی

  خانم منصوره صمدی

  فیزیوتراپیست

 • مهدیه قاسمیان

  مهدیه قاسمیان

  فیزیوتراپی

 • دکتر راضیه شعبانی

  دکتر راضیه شعبانی

  پزشک عمومی

 • دکتر مهدی اناری

  دکتر مهدی اناری

  متخصص داخلی

 • دکتر پریسا عطاردیان

  دکتر پریسا عطاردیان

  پزشک عمومی

 • آقای محمد جواد بختیاری

  آقای محمد جواد بختیاری

  فیزیوتراپیست

 • علی قصیری

  علی قصیری

  فیزیوتراپیست

 • محمد حسین حمداللهی

  محمد حسین حمداللهی

  گفتاردرمانگر

 • سپیده هاشمیان

  سپیده هاشمیان

  فیزیوتراپیست

 • مژده محمدی

  مژده محمدی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر تیمور اعتماد

  دکتر تیمور اعتماد

  متخصص قلب و عروق

 • خانم زهرا امینی

  خانم زهرا امینی

  کاردرمانگر

 • دکتر حسین نادری

  دکتر حسین نادری

  پزشک عمومی

 • دکتر غلامرضا پیوندی

  دکتر غلامرضا پیوندی

  پزشک عمومی

 • عابده عنانی

  عابده عنانی

  فیزیوتراپیست

 • مهتاب کمساری

  مهتاب کمساری

  کاردرمانگر

 • ندا اسدبیگی

  ندا اسدبیگی

  فیزیوتراپیست

 • خانم معصومه بشری مقدم

  خانم معصومه بشری مقدم

  فیزیوتراپیست

 • رادیولوژیست محمد گراوند

  رادیولوژیست محمد گراوند

  کارشناس رادیولوژی

 • نرگس شهرکی

  نرگس شهرکی

  کاردرمانگر

 • دکتر شبنم كاظم لو

  دکتر شبنم كاظم لو

  پزشک عمومی

 • حسین کیانی

  حسین کیانی

  فیزیوتراپیست

 • صدیقه احمدی

  صدیقه احمدی

  کارشناس پرستاری

 • علیرضا حيدری

  علیرضا حيدری

  پرستار

 • کانی حسینی

  کانی حسینی

  گفتاردرمانگر

 • دکتر سیدعلیرضا مکیان

  دکتر سیدعلیرضا مکیان

  پزشک عمومی

 • ریحانه مرتضوی نژاد

  ریحانه مرتضوی نژاد

  فیزیوتراپیست

 • دکتر علیرضا محمدی

  دکتر علیرضا محمدی

  پزشک عمومی

 • دکتر گلناز قاضی زاده

  دکتر گلناز قاضی زاده

  متخصص اطفال

 • نگار محسنی

  نگار محسنی

  فیزیوتراپیست

 • فاطمه باقری

  فاطمه باقری

  فیزیوتراپیست

 • دکتر احسان طورچی

  دکتر احسان طورچی

  متخصص ارتوپد

 • فاطمه خرم

  فاطمه خرم

  فیزیوتراپیست

 • دکتر حسین کریمی

  دکتر حسین کریمی

  متخصص داخلی

 • دکتر مهدی معصومی

  دکتر مهدی معصومی

  جراح کلیه و مجاری ادراری

 • اکبر عزیزی

  اکبر عزیزی

  کارشناس شنوایی سنجی

 • زهرا حسن پور

  زهرا حسن پور

  فیزیوتراپیست

 • آقای مصطفی بخشی

  آقای مصطفی بخشی

  گفتاردرمانگر

 • دکتر عباس صبور

  دکتر عباس صبور

  پزشک عمومی

 • علی محققیان

  علی محققیان

  کارشناس رادیولوژی

 • علی نورعلی

  علی نورعلی

  فیزیوتراپیست

 • معصومه عابدی

  معصومه عابدی

  فیزیوتراپیست

 • امیر اسماعیل زاده

  امیر اسماعیل زاده

  فیزیوتراپیست

 • دکتر فیروزه ذوقی

  دکتر فیروزه ذوقی

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • سیدمحمدحسینی

  سیدمحمدحسینی

  فیزیوتراپیست

 • بابک جدیدی

  بابک جدیدی

  کاردرمانگر

 • محمد کلاته

  محمد کلاته

  کارشناس فیزیوتراپی

 • آروین خسرو

  آروین خسرو

  فیزیوتراپیست

 • زهرا شیخ

  زهرا شیخ

  فیزیوتراپیست

 • فائزه کریمیان

  فائزه کریمیان

  کاردرمانگر

 • نگار آقایی

  نگار آقایی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر مزدک فلاحی

  دکتر مزدک فلاحی

  متخصص کودکان

 • مریم عزیزی

  مریم عزیزی

  کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 • زهرا سعیدی

  زهرا سعیدی

  فیزیوتراپیست

 • امیر سیدنقوی

  امیر سیدنقوی

  کاردرمانگر

 • آقای فرشاد عرب نژاد

  آقای فرشاد عرب نژاد

  کارشناس پرستاری

 • مهسا علیزاده

  مهسا علیزاده

  فیزیوتراپیست

 • سیدحسن موسوی

  سیدحسن موسوی

  فیزیوتراپی

 • دکتر پارسا كريمی

  دکتر پارسا كريمی

  پزشک عمومی

 • محمدامین میرزایی

  محمدامین میرزایی

  کاردرمانگر

 • علی رجول

  علی رجول

  فیزیوتراپیست

 • فرشته مهدوی راد

  فرشته مهدوی راد

  فیزیوتراپیست

 • امیرمیلاد توسلی

  امیرمیلاد توسلی

  فیزیوتراپیست

 • حامد غلامی

  حامد غلامی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر ایمان عزیزپور

  دکتر ایمان عزیزپور

  متخصص ارتوپدی

 • دکتر یاسین ذاکری

  دکتر یاسین ذاکری

  جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)

 • دکتر مهدی معصومی

  دکتر مهدی معصومی

  جراح کلیه و مجاری ادراری

 • زهرا سیفی

  زهرا سیفی

  فیزیوتراپیست

 • فاطمه روانفر

  فاطمه روانفر

  کاردرمانگر

 • حسین گراوند

  حسین گراوند

  متخصص بيماري های پوست،مو،زيبايی و ليزر

 • رزیتا باقری

  رزیتا باقری

  کارشناس پرستاری

 • دکتر عليرضا سپيانی

  دکتر عليرضا سپيانی

  متخصص طب سالمندی

 • آقای دکتر مکیان

  آقای دکتر مکیان

  پزشک عمومی

 • سجاد کبیری

  سجاد کبیری

  کارشناس پرستاری

 • دکتر فاطمه فتاح

  دکتر فاطمه فتاح

  پزشک عمومی

 • فریبا عطاری

  فریبا عطاری

  کارشناس پرستاری

 • رضا توکلی

  رضا توکلی

  کاردرمانگر

 • دکتر حميد عزيزی

  دکتر حميد عزيزی

  متخصص مغز و اعصاب

 • زیبا تیموری

  زیبا تیموری

  کاردرمانگر

 • سید رضا محسن زاده

  سید رضا محسن زاده

  فیزیوتراپیست

 • سلمان صفار

  سلمان صفار

  کارشناس پرستاری

 • خانم حسنی فرد

  خانم حسنی فرد

  کاردرمانگر

 • دکتر مهشید بهروزی

  دکتر مهشید بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون

 • آقای نادری

  آقای نادری

  فیزیوتراپیست