شنبه، یکشنبه،دوشنبه بعداز ظهر نمیتونن ویزیت کنن - تا ساعت 10 شب کلینیک هستن یک شنبه و چهارشنبه از 2 به بعد خالی هستنفرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.