شنبه، یکشنبه،دوشنبه بعداز ظهر نمیتونن ویزیت کنن - تا ساعت 10 شب کلینیک هستنفرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.