حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

آقای سیداحمدرضا هاشمی عربی

بسیار صبور، متبحر و مهربان

حیاتی

خوش اخلاق وماهر در درمان بیمار

از یک یا پنج امتیاز دهید.