حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

خانم شمشکی

بسیار دقیق و با حوصله و ان تایم بودن

خانم قوامی

ایشون بسیار آنتایم و متعهد هستش ازشون خواهش کردیم بخاطر درد زیاد بیمارمون وقت زودتری بهمون بدن و صبح ساعت 7 رسیدن منزلمون.

از یک یا پنج امتیاز دهید.