تهران درمانگاه شهید صیادشیرازی تهران 16 متری امیری سی متری جی پ 46فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای زنندی

راضی بودم خوب بود

آقای زنندی

راضی بودم خوب بود

آقای اسماعیلی

راضی بودیم وقت گذاشتن

خانم ولی زاده

بسیار عالی بود.

خانم امانی

رفتار بسیر عالی و بسیار دانا

آقای حاتمی

نسبتا خوب بودن

آقای خان بابایی

خیلی راضی بودم

خانم ایزدی

خیلی عالی وپیگیر تشکر