حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خلیل خانی

بسیار درمانگر دلسوزی هستن و دانش و تخصص بالایی دارن.

خانم حاجیعلی

خیلی ازشون ممنونیم بخاطر آن تایم بودنشون.