حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

پوریا نظر

بسیار خوش اخلاق و حرفه ای در کار هستن خانم دکتر زیدی و خانم دکتر خوشروی و بنده بشخصه بسیار از کارشون راضی بوده و هستم

پوریا نظر

خانم دکتر زیدی و خانم دکتر خوشروی بسیار حاذق و مجرب هستن و بشخصه از کار هردوی این عزیزان راضی هستم بعلاوه اینکه بسیار خوش برخورد و خوش اخلاق هستن آرزوی توفیقات دارم برای هردوی این عزیزان

خانم محمد زاده

ما از خانم زیدی کاملا راضی هستیم امیدوارم موفق و موید باشد .باتشکر

آقای سعیدی

خانمی بسیار خوش برخورد و در کار شان بسیار استادانه و تخصصی عمل می نماید بسیار انسان وارسته و فهیمی هستن و بسیار جدی

از یک یا پنج امتیاز دهید.