حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم محمد زاده

ما از خانم زیدی کاملا راضی هستیم امیدوارم موفق و موید باشد .باتشکر

آقای سعیدی

خانمی بسیار خوش برخورد و در کار شان بسیار استادانه و تخصصی عمل می نماید بسیار انسان وارسته و فهیمی هستن و بسیار جدی