حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

خانم کلیوند

بسیار جدی و کاربلد عمل میکنند و حرکات بیمارما راتسریع کردند

آقای آریا سپهر

فردی مودب و کوشا می باشند

خانم بذرافشان

كارشون عالى بودوسپاسگذار زحماتشون هستيم

خانم امیرزاده

بسیار متخصص و مسئولیت پذیر. با تشکر.

خانم امیرزاده

بسیار مسئولیت پذیر و متخصص. با تشکر.

از یک یا پنج امتیاز دهید.