حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

خانم معظمی

عالی هستن و بسیار آنتایم

فریبا اسکندری

تجربه‌ی کاردرمانی من با آقای نقوی ۳ جلسه بود و بسیار راضی بودم. همین چند جلسه تأثیر مثبتی روی وضعیت من داشت. از رویکرد حرفه‌ای و دقیق اقای نقوی برای توجه به مشکلاتم و ارائه‌ی راه‌حل‌های موثر درمانی سپاسگزارم.

آقای عبادی

از کارشون راضی بودم.

آقای جامعی

تجربه‌ی من با جلسه‌ی کاردرمانی اقای نقوی بسیار خوب بود.بسیار حرفه‌ای و کارآمد بودن.

از یک یا پنج امتیاز دهید.