حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

سلیمانی

عالی و کار بی نقص

سعیدی

واقعا عالی بودن کارشون حرف نداره.

خانم رحیمی

خیلی خوب بودن.

از یک یا پنج امتیاز دهید.