حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

امینی

بسیار خوب با حوصله و صبور بودند و توی کارشون بسیار مهارت دارند

زند

من خیلی راضیم

جهانی

خیلی عالی بوودن بسیار خانم با حوصله و سر صبر با بیمار ما صحبت کردن و از تکنیک های دستی استفاده کردند ما بسیار راضی بودیم و بیمار ما رو به بهبوداست

جعفری

من برای خالم درخواست داده بودم که خیلی عالی بود خیلی تعریف میکنند هم برق گذاشتن هم ورزش هایی که به ایشون کمک کردن و رو به بهبود هستند