حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

نصرالهی

برای بیمار ما تایم زیادی میزاشتن و آنتایم بودنش در جلسات هم عالی بود.

آیسان غفارزاده

خیلی کاردرمانگر با حوصله و مجربی بودن. ممنون

از یک یا پنج امتیاز دهید.