حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

سوسن علی بخشی

بسیار دکتر وارد و خوش اخلاق و خوش برخوردی هستند و در کارشون دقت کافی دارند

از یک یا پنج امتیاز دهید.