حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم طرلان طالب کردلری

با سلام ایشان رفتار بسیار مودبانه ای با بیمار و همراه داشتند از نظر تشخیص و تحویز هم مهارت کافی داشتند پنج ستاره

آقای شهنواز

ایشان اطلاعات پزشکی خوبی دلشت. اخلاق خوبی داشت و پیشنهاد های به جایی در مورد نحوه بهبودی مریض ارائه کرد.

آقای داوودی

خدا خیرشون بده درست ما رو راهنمایی کردن .