درخواست خدمات فیزیوتراپی در منزل

در صورت تمایل می توانید با تماس تلفنی درخواست ویزیت کنید. 02166485321 - 09120717102


1

راهنمایی

2

اطلاعات شما

3

اطلاعات تکمیلی

4

زمان ویزیت

راهنمایی

برای انجام فیزیوتراپی نیازی به بیرون بردن بیمار ندارید!

هوم ویزیت فیزیوتراپ و تجهیزات را به منزل شما خواهد فرستاد.

وظایف هوم ویزیت :

  • اعزام متخصصین ماهر و با تجربه
  • رضایت سنجی توسط کارشناسان هوم ویزیت از بیماران
  • حذف فیزیوتراپ یا متخصص از سایت در صورتی که در نظرات بیماران رتبه کمی گرفته باشد.

هزینه و روش پرداخت:

نحوه پرداخت هزینه به سه روش آنلاین، اعتباری و با به صورت نقدی است.

پشتیبانی سایت : 02166485321 - 09120717102

اطلاعات


اطلاعات تکمیلی


زمان ویزیت

چه روزي براي شما مناسب است؟

چه ساعتی براي شما مناسب است؟