فیزیوتراپی در منزل اسلامشهر

در فيزيوتراپی به کمک تجهيزات فيزيکی، درمان دستی، تمرين درمانی توانایی جسمی بیماران و کیفیت زندگی آن‌ها افزایش داده می‌شود. امکانات هوم ویزیت اسلامشهر برای فیزیوتراپی در منزل با مراکز درمانی تفاوتی نخواهد داشت. خدمات فیزیوتراپی در منزل در اسلامشهر می‌تواند در بیماری‌های زیر بهبودی چشم‌گیری ایجاد کنند.

  • بیماری‌های مغز و اعصاب
  • بیماری‌های ارتوپدی
  • آسیب‌های ورزشی
  • بیماری‌های روماتیسمی
  • بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی

فیزیوتراپ‌های باتجربه هوم ویزیت، پس از مراجعه به منزل و معاینه شما، شرایط جسمی را ارزیابی می‌کنند. سپس بر اساس تجربه و تکنیک‌های به روز دنیا و به کمک دستگاه‌های فیزیوتراپی ، برنامه درمانی شما را شروع خواهند کرد. بر اساس بررسی پیشرفت بهبودی و میزان رضایت شما از فرایند درمان، ممکن است برنامه فیزیوتراپی تغییر کند.لازم به ذکر است هوم ویزیت هزینه تمام خدمات فیزیوتراپی در منزل اسلامشهر را طبق تعرفه چند سال پیش تعیین می‌کند و افزایش قیمتی نداشته است.