هوم ویزیت در اسلامشهر

هوم ویزیت در اسلامشهر

اسلامشهر از لحاظر جمعیتی دومین شهر پرجمعیت استان تهران است.در آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شده است. شهر اسلامشهر 548 هزار نفر جمعیت دارد.این شهر دارای 3 بیمارستان به نام های بیمارستان امام زمان ، بیمارستان امام رضا ،بیمارستان فاطمه زهرا و بیمارستان امام حسین که در منطقه بهارستان اسلامشهر قرار داد.

هوم ویزیت در اسلامشهر خدمات خود را با انجام فیزیوتراپی در اسلامشهر شروع کرد و هم اکنون ما خدمات زیر را در شهر اسلامشهر انجام میدهیم.

  • فیزیوتراپی در منزل اسلامشهر
  • کاردرمانی در منزل
  • ویزیت پزشک عمومی در منزل
  • ویزیت پزشک متخصص در منزل
  • پرستاری در منزل
  • ماساژ درمانی در منزل
  • گفتاردرمانی در منزل
  • گرفتن نوار قلب در منزل
  • آزمایش در منزل
  • شنوایی سنجی در منزل