فیزیوتراپی در منزل اصفهان

فیزیوتراپی در منزل اصفهان

هوم ویزیت در اصفهان خدمات اصلی خود را با فیزیوتراپی شروع کرد.ما در تمامی نقاط اصفهان خدمات فیزیوتراپی در منزل را به بیماران عزیز اصفهانی انجام میدهیم. اصفهان با دو میلیون جمعیت بعد از تهران و مشهد پرجعیت ترین شهر ایران است.این شهر تاریخی 1 منطقه دارد.که نیروهای ما در اصفهان در تمامی 14 منطقه شمال ، غرب وشرق و جنوب اصفهان میتوانند خدمات فیزیوتراپی در منزل را انجام دهند.
اصفهان از نظر مراکز درمانی در وضعیت خوبی قرار دارد. این شهر 30 بیمارستان، 20 درمانگاه، و 208 مرکز توانبخشی دارد.به گفته مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور شهر اصفهان یکی از شهر های پرجمعیتی از لحاظ تعداد سالمند است و در سال 98 این شهر در جمع 5 شهر با جمعیت بالای سالمندی قرار گرفته است.

فیزیوتراپی در منزل توسط خانم در اصفهان

بیماران خانم که نیازمند فیزیوتراپی هستند بعلت حساسیت ها تمایل دارند که شخص فیزیوتراپ اعزامی خانم باشد. به همین علت هوم ویزیت در شهر اصفهان برای این مسئله تلاش کرده و فیزیوتراپ خانم به تیم خود در اصفهان اضافه کرده است.