هوم ویزیت در اصفهان

هوم ویزیت در اصفهان

شهر تاریخی اصفهان یکی از شهرهای مهم ایران است. این شهر تاریخی سومین شهر بزرگ ایران است.خدمات درمانی در این شهر در وضعیت خوبی قرار دارد. افتخار ما در هوم ویزیت ارائه خدمات پزشکی در منزل در اصفهان است که توانستیم بعنوان سومین شهر ایران به هموطنان عزیز در اصفهان نیز خدمات ارائه دهیم.

ما در هوم ویزیت خدمات پزشکی در منزل خود را در شهر اصفهان با فیزیوتراپی شروع کردیم و در حال حاظر خدمات زیر را هم در این شهر ارائه می دهیم.

  • فیزیوتراپی در منزل اصفهان
  • کاردرمانی در منزل
  • ویزیت پزشک عمومی در منزل
  • ویزیت پزشک متخصص در منزل
  • پرستاری در منزل
  • ماساژ درمانی در منزل
  • گفتاردرمانی در منزل
  • گرفتن نوار قلب در منزل
  • آزمایش در منزل
  • شنوایی سنجی در منزل