هوم ویزیت در تهران

هوم ویزیت در تهران

هوم ویزیت خدمات پزشکی در منزل را از شهر تهران شروع کرده است.خدمات ما در ابتدا از شمال تهران و غرب تهران شروع شده بود و 5 ماه بعد ما شرق و جنوب تهران را نیز به مناطق تحت پوشش خود اضافه کردیم.

در حال حاظر ما در تهران خدمات پزشکی زیر را ارائه می دهیم :

  • فیزیوتراپی در منزل تهران
  • کاردرمانی در منزل
  • ویزیت پزشک عمومی در منزل
  • ویزیت پزشک متخصص در منزل
  • پرستاری در منزل
  • ماساژ درمانی در منزل
  • گفتاردرمانی در منزل
  • گرفتن نوار قلب در منزل
  • آزمایش در منزل
  • شنوایی سنجی در منزل