به نظر می رسد مشکلات حسی پیکری (Somatosensory) و ادرا کی - حرکتی ( perceptual- moter )، بلافاصله بعد از سکته شایع هستند، اما ممکن است در بسیاری از افراد در این مرحله کونفوزيون ذهنی وجود داشته باشد تا اختلال واقعی. اختلال عملکرد حسی بیمار، ناشی از مشکلات محیطی نیست. بلکه مربوط به مشکل در درک و يکپارچه کردن (Integration) اطلاعات حسی است. تجربیات متخصصین با روش MRP نشان میدهد که تأکید بر یادگیری حرکت و آگاهی از سمت مبتلا و فضایی که فراهم می شود، معمولا این مشکلات را برطرف کرده و ظاهرا از تثبیت آنها جلوگیری می کند. شاید علت این امر، تجربه عملی مغز از نظارت بر پرفورمانس حرکتی، به همراه نظارت کلامی درمانگر باشد. از آنجایی که عمل و ادراک به یکدیگر مربوط هستند، حرکات فعال، اطلاعات حسی ضروری برای ادراک را فراهم می سازند.

مشکلات حسی و ادراکی نباید علامت پیش آگهی ضعیف و به عنوان سدی در برابر توانبخشی سکته مغزی یا دلیلی برای شکست در نظر گرفته شوند، بلکه به عنوان عواملی که در طراحی برنامه کامل بیمار باید در نظر گرفته شوند، محسوب می گردند. فیزیوتراپیست و روانشناس باید برای تعلیم بیمار جهت غلبه بر این مشکلات، فعالانه کار کنند، درست همان طور که فیزیوتراپیست بیمار را برای غلبه بر نقص حرکتی اش تعلیم خواهد داد.

بسیاری از متون مربوط به مشکلات حسی و ادرا کی، گیج کننده هستند. بسیاری از تحقیقات که در مورد ارتباط بین اختلال حسی و پیش بینی پی آمد درمان انجام شده اند، مشخص نکرده اند که آیا بیماران برای اختلال حسی خود درمان شده اند یا خیر؟ نتیجه این بررسی ها اغلب متناقض است. برخی مؤلفین پیشنهاد می کنند که مثلا اختلال پروپریوسپتیو پی آمد را تحت تأثیر قرار می دهد ولی عده ای دیگر معتقدند که تنها در صورت همراه بودن آن با اختلال تکلم این اتفاق می افتد. سایر مؤلفين معتقدند که این اختلال بر پی آمد درمان تأثیر ندارد ولی ممکن است بر مدت بستری شدن اثر بگذارد. مقایسه این نتایج به دلیل اختلاف در روشهای اندازه گیری پی آمد، مشکل است.

درباره هوم ویزیت

هوم ویزیت یک استارت آپ فعال در زمینه خدمات پزشکی و مراقبتی در منزل است که به صورت پلتفرمی کار می کند که بیماران را به پزشکان ،پرستاران و فیزیوتراپ ها وصل می کند.هوم ویزیت با همراهی تیمی مجرب و کاربلد، پزشک و فیزیوتراپ و یا متخصص مناسب با وضعیت بیمار را به منزل شما اعزام میکند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 02147629600