فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی

  • دسته بندی : فیزیوتراپی

  • توضیحات : کمک دو فیزیوتراپی برای راه رفتن بیمار و استفاده از پا و دو زانوی پا