روش گرفتن نوارقلب

  • دسته بندی : کاردرمانی

  • توضیحات : قبل از گرفتن نوار قلب فرد نباید فعالیت های شدید داشته باشید. قبل از گرفتن نوار قلب وعده ی غذایی سنگینی مصرف نکنید.