سی تی اکسن چیست

  • دسته بندی : رادیولوژی

  • توضیحات :

    سی تی اسکن یک روش عکس برداری با اشعه ایکس می باشد که تصاویر را به کمک کامپیوتر ثبت میکند.
    در این تصاویر علاوه بر استخوان بافت نرم و ارگان ها نیز قابل مشاهده اند.

    برای بیشتر مواردی که نیاز به عکس برداری هست .میتوان از رادیوگرافی استفاده کرد.برای اطلاعات ببشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

    رادیولوژی در منزل