اگر شما تاندونیت تیبیالیس خلفی یا PTT دارید میتوانید از تمرینات فیزیوتراپی جهت درمان این عارضه بهره مند شوید. تمرینات فیزیوتراپی برای PTT جهت بهبود دامنه حرکتی مچ پا، انعطاف پذیری، قدرت عمومی و تعادل طراحی شده اند. این تمرینات به شما جهت بازگشت به فعالیت نرمال و بدون درد کمک میکند.

فیزیوتراپی برای تاندونیت تیبیالیس خلفی

عارضه تاندونیت تیبیالیش خلفی منجر به بروز درد در قسمت داخلی پا و مچ پا می شود. این درد میتواند توانائی شما در راه رفتن و یا دویدن طبیعی را محدود کند. استفاده از فیزیوتراپی به شما کمک میکند تا از این درد خلاص شده و به فعالیت های نرمال خود برگردید.

اهداف فیزیوتراپی در تاندونیت تیبیالیس خلفی شامل موارد زیر میباشد:

 • کاهش درد
 • بهبود دامنه حرکتی پا و مچ پا
 • بهبود قدرت پا و مچ پا
 • بهبود وضعیت پا در حین تمرینات و یا استفاده از ارتزها
 • کمک به بازگشت به فعالیت و عملکرد نرمال

فیزیوتراپی تاندونیت تیبیالیس خلفی

فیزیوتراپی برای درمان تاندونیت تیبیالیس خلفی میتواند شامل بخش های متنوعی از جمله تکنیک های دستی، مدالیته های درمانی، تیپ کینزیولوژیک و تمرین درمانی باشد.

تمرینات فیزیوتراپی در عارضه تاندونیت تیبیالیس خلفی باید جز اصلی برنامه فیزیوتراپی باشد. چرا؟ زیرا تحقیقات نشان داده اند که انجام تمرینات میتواند راه موثری برای درمان این مشکل باشد. اصل قضیه در این است که چه تمریناتی و در چه زمانی مناسب انجام برای وضعیت فعلی شماست. فیزیوتراپیست در این زمینه به شما کمک خواهد کرد.

قبل از شروع هرگونه تمرینی با پزشک خود برای اطمینان حاصل کردن ازینکه آن تمرین ضرری برایتان بدنبال نخواهد داشت مشورت کنید.

1- دامنه حرکتی

اگر شما درگیر تاندونیت تیبیالیس خلفی هستید فیزیوتراپیست برایتان تمرینات دامنه حرکتی را تجویز خواهد کرد. این تمرینات برای ایجاد دامنه حرکتی کامل و بدون درد در تمامی جهات استفاده می شوند.

تمرینات دامنه حرکتی مچ پا میتوانند فعال یا غیرفعال باشند. تمرینات دامنه حرکتی غیرفعال به آن دسته از تمرینات گفته می شود که توسط فیزیوتراپیست برایتان انجام می شود و شما در این تمرینات نقشی ندارید.

تمرینات دامنه حرکتی فعال شامل 4 جهت حرکتی است و شامل:

 • دورسی فلکشن ( کشیدن انگشتان و مچ پا به سمت صورت)
 • پلنتار فلکشن ( کشیدن انگشتان و مچ پا در جهت مخالف صورت)
 • اینورژن ( حرکت پا و مچ به سمت داخل و نزدیک کردن به سمت خط میانی بدن)
 • اورژن ( حرکت پا و مچ به سمت خارج و دور کردن از خط میانی بدن)

تمرینات دامنه حرکتی مچ پا برای اختلال تاندونیت تیبیالیس خلفی باید بدون درد باشد، اگر بدنبال انجام تمرینات هرگونه افزایش درد را تجربه کردید تمرینات را قطع کرده و با فیزیوتراپیست خود آنها را چک کنید.

تاندونیت تیبیالیس

2-کشش ها

یکی از مواردی که در اختلال تاندونیت تیبیالیس خلفی توسط فیزیوتراپیست تجویز می شود تمرینات کششی برای پا و مچ پاست. کشش ها شامل:

 • کشش دوندگان
 • کشش مچ پا با حوله
 • کشش های همسترینگ
 • کشش های تیبیالیس قدامی

کشش ها باید به مدت 20 تا 30 ثانیه نگه داشته شده و چندین بار در طول روز تکرار شوند.

تمرینات انعطاف پذیری برای اختلال تاندونیت تیبیالیس خلفی میتواند به بهبود تحرک عمومی تمامی گرو های عضلانی اندام تحتانی کمک کرده تا اینکه در حین راه رفتن و دویدن پا در راستای مناسب قرار داشته باشد.

در صورتی که دردتان بدنبال انجام تمرینات کششی افزایش پیدا کرد بلافاصله آنها را متوقف کنید.

درمان تاندونیت تیبیالیس خلفی

3- تقویت پا و مچ پا

برای درمان تاندونیت تیبیالیس خلفی یکی دیگر از مواردی که در فیزیوتراپی تجویز می شود تمرینات تقویتی پا و مچ پاست. این تمرینات جهت افزایش ثبات پا و مچ پا و همچنین برداشتن استرس و فشار وارده بر تاندون تیبیالیس خلفی آسیب دیده طراحی شده اند.

یکی از ساده ترین روش ها برای تقویت مچ پا استفاده از باندهای مقاومتی است. این باندهای لاتکس لاستیکی میتواند دور پا قرار داده شده و موجب افزایش مقاومت به حرکت شود. تمرینات با باندهای مقاومتی برای مچ پا شامل:

 • اینورژن مچ پا
 • اورژن مچ پا
 • دورسی فلکشن مچ پا
 • پلنتار فلکشن مچ پا

تمرینات باید بدون درد بوده و در پا و مچ پا ایجاد خستگی کنند. اگر تمرینات برایتان آسان است باید با تعویض کش های مقاومتی که معمولا کش های ضخیم تر مقاوم تر هستند، تمرینات را دشوار تر کنید.( دو لایه کردن کش ها نیز میتواند موجب افزایش سفتی آن شود)

تمرینات تقویتی پا ( بله، عضلات کوچکی در پا وجود دارند که پوزیشن پا را کنترل میکنند) نیز ممکن است توسط فیزیوتراپیست جهت بهبود ساپورت پا تجویز شود. این تمرینات میتوانند در حفظ قوس طبیعی پا و برداشتن فشار از روی تاندون تیبیالیس خلفی موثر واقع شوند.تمرینات پا شامل مچاله کردن حوله با انگشتان پا، بلند کردن یک پارچه یا دستمال با انگشتان پا و یا بالا کشیدن انگشتان پا در جهت مخالف کش مقاومتی سبک می باشد.

تمامی تمرینات پا و مچ پا را میتوانید با 8 تا 20 مرتبه تکرار و چندین بار در هفته انجام دهید.

تقویت هیپ و زانو

4- تقویت هیپ و زانو

اگر برای درمان تاندونیت تیبیالیس خلفی فیزیوتراپیست تمرینات تقویتی هیپ و زانو را تجویز کرد متعجب نشوید. زیرا هیپ و زانو وضعیت کل اندام نحتانی یعنی پا و مچ پا را کنترل میکنند.

تقویت عضلات اطراف هیپ و زانوها به تصحیح راستای پا در حین راه رفتن و دویدن کمک خواهد کرد.

تمرینات تقویتی هیپ شامل:

 • پل زدن
 • پل زدن با یک پا
 • تقویت هیپ با تراباند
 • چرخش لگن
 • بلند کردن پا بها زانوی صاف (SLR) در جهات مختلف

تمرینات تقویتی عضلات اطراف زانو بر روی عضلات کوادریسپس ( عضله چهارسر) و همسترینگ تمرکز داشته و شامل:

 • منقبض کردن عضله چهارسر
 • اسکات
 • لانژ
 • بلند کردن پا با زانوی صاف (SLR)

تمرینات تقویتی اندام تحتانی باید 8-15 مرتبه تکرار شده و باید توجه داشته باشید که حرکت به آرامی در دامنه حرکتی موجود انجام شود. اگر هر کدام از تمرینات موجب درد شدند آنرا متوقف نموده و با فیزیوتراپیست خود مشورت کنید.

5- تعادل و حس عمقی

تمرینات تعادلی  حس عمقی یکی از مهم ترین بخش های برنامه توانبخشی اختلال تاندونیت تیبیالیس خلفی محسوب می شوند. چرا؟ زیرا تحقیقات نشان داده است که تعادل سالم باعث افزایش آگاهی نسبت به وضعیت پا و مچ پا شده و استرس و فشار وارده بر تاندون تیبیالیس خلفی را کاهش میدهد.

این تمرینات به کاهش درد و بهبود توانایی برگشت به فعالیت های راه رفتن و دویدن نرمال و بدون درد کمک خواهند کرد.

تمرینات تعادلی میتوانند ساده باشند همانند ایستادن بر روی یک پا و یا پیچیده باشند همانند ایستادن بر روی صفحه ای فومی با یک پا در حالیکه توپی در دست دارید و به آرامی حرکت اسکات را انجام میدهید.

تمرینات تعادلی حس عمقی

تجهیزات موجود در فیزیوتراپی که بوسیله آنها بهبود تعادل و حس عمقی انجام می پذیرد شامل:

 • صفحه BAPS
 • استفاده از توپ های BOSU
 • ایستادن بر روی صفحه لرزشی ( صفحات wobble و یا Rock)

تمرینات تعادلی باید به آرامی و با کنترل انجام شود. ممکن است تمرینات در ابتدا برایتان دشوار باشد زیرا چند هفته نیاز است تا بتوانید بهبود در تعادل را مشاهده کنید. تمرین تعادلی ایستادن بر روی یک پا ممکن است بعنوان بخشی از تمرینات در منزل نیز تجویز شود.

6- پلایومتریک

پلایومتریک به توانائی بدن برای پریدن و فرود آمدن با قدرت اشاره دارد. این توانائی به شما این امکان را میدهد تا به سرعت بدوید، جهت عوض کنید و نیروهایی که بر بدنتان حین دویدن و پریدن وارد می شود را بدون مشکل بپذیرید.

بخشی از مرحله توانبخشی آسیب تاندون تیبیالیس خلفی در فیزیوتراپی انجام تمرینات پلایومتریک است. این تمرینات بخصوص برای افراد ورزشکار که نیاز دارند تا به سطح فعالیت ورزشی بدون درد سابق خود بازگردند حائز اهمیت است.

اگر تاندونیت تیبیالیس خلفی دارید ممکن است برای رسیدن به فاز پلایومتریک کمی زمان بیشتری لازم باشد زیرا نیروهایی که در این فاز بر بدن وارد می شود ملزم داشتن قدرت، تعادل و حس عمقی عالی است.

تمرینات این مرحله شامل پریدن، لی لی تک پا و پریدن و لی لی در صفحات حرکتی و جهات مختلف می باشد.

7- بازگشت به فعالیت

بعد از گذشت چندین هفته از فیزیوتراپی و انجام تمرینات مربوط به تاندونیت تیبیالیس خلفی میتوانید به فاز تمرینات عملکردی مثل دویدن و پریدن وارد شوید.این تمرینات باید با توجه به شرایط شما انجام شود بطور مثال اگر این اختلال شما را از دویدن و یا فعالیت های ورزشی خاصی که در آن شرکت داشتید دور کرده باید در فیزیوتراپی این مرحله تمرینات با توجه به نوع فعالیت ورزشیتان طراحی شوند.

برگشت به فعالیت های نرمال ممکن است کمی موجب افزایش و یا برگشت علائم شود بنابراین باید با مراقبت کامل و بتدریج به فعالیت نرمال بازگردید.

باید برگشت به فعالیت نرمال تحت نظر فیزیوتراپیست صورت گیرد زیرا برگشت زودهنگام و سنگین به فعالیت های نرمال میتواند تمامی اثرات مثبتی که حین درمان ایجاد شده را از بین ببرد.

سخن آخر

درد پا و مچ پا بدنبال تاندونیت تیبیالیس خلفی میتواند شما را از شرکت در فعالیت های نرمال منع کند ولی جای نگرانی نیست زیرا این اختلال با درمان های فیزیوتراپی به خوبی درمان می شود. انجام تمرینات جهت بهبود وضعیت پا و مچ پا و عملکرد کلی بدن بخش ضروری توانبخشی تاندونیت تیبیالیس خلفی است.

اگر درد پا و مچ پا دارید به پزشک مراجعه کرده تا تشخیص صحیح صورت گیرد و سپس برای درمان و بازگشت به سطح فعالیت سابق خود از فیزیوتراپی بهره گیرید.

درباره هوم ویزیت

هوم ویزیت یک استارت آپ فعال در زمینه خدمات پزشکی و مراقبتی در منزل است که به صورت پلتفرمی کار می کند که بیماران را به پزشکان ،پرستاران و فیزیوتراپ ها وصل می کند.هوم ویزیت با همراهی تیمی مجرب و کاربلد، پزشک و فیزیوتراپ و یا متخصص مناسب با وضعیت بیمار را به منزل شما اعزام میکند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 02147629600