حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

آقای اصنعی

خیلی راضی بودم

خانم موسی نژاد

باسلام خیلی ممنون از مرکز وپزشک محترم عالی بودن ومادرمان راپیگیری میکنیم.باسپاس

خانم موسی نژاد

باسلام خیلی ممنون از مرکز وپزشک محترم عالی بودن ومادرمان راپیگیری میکنیم.باسپاس

فرشید بهجو

بسیار راضی بودیم از ایشان

از یک یا پنج امتیاز دهید.