حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

مریم حمیدی خواه

خیلی خیلی با اخلاق ودلسوزانه کار انجام میدن انشالله مؤفق وپیروز باش

سعید اسلام پرست

بسیار با حوصله

خانم نعمتی

خيلي با صبر و حوصله و دلسوزانه كار انجام دادند

از یک یا پنج امتیاز دهید.