فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم نوری

خوب و حاذق و پاسخگو

خانم مهاجری

خیلی خوب و محترم بودن

خانم هاشمی

خوب و پاسخ گوی سوالات

آقای فراهانی

از کار ایشان راضی بودیم .

خانم مختاری

عالی بودن.

آقای فراهانی

خوب بودن

آقای مهرجو

خیلی وقت شناس ومحترم بودن خیلی راضیم.

آقای زردشتیان

خوش اخلاق و خوش برخورد

آقای داوودی

متین ومسلط