فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای آقا بیگی

بسیار عالی و صبور ویزیت کردن آرامش به بیمار دادن خیلی وقت گذاشتن تشخیص و درمانشون عالی بود حال مادرم خیلی بهتره