حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

حبیبی

فیزیوتراپ محترمی بودن تمام تلاششون رو کردن هر جلسه هم یک ساعت با بیمار ما کار کردن.ممنون

از یک یا پنج امتیاز دهید.