حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

حبیبی

فیزیوتراپ محترمی بودن تمام تلاششون رو کردن هر جلسه هم یک ساعت با بیمار ما کار کردن.ممنون