حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم زرین

بسیار عالی

آقای ذوالفقاری

ایشان بسیار با حوصله و با پشتوانه علمی تمرینات و تراپی را انجام میدهند

اقبال

تمریناتی که بعد از جلسات دادن عالی بود. از سایت هوم ویزیت هم ممنونیم

موسوی

خیلی با حوصله کار میکردن و برای بیمار ما بیشتر از یه ساعت هم وقت گذاشتن

نصرت پور

ایشون فیزیوتراپ با تجربه ای بودن ازشون خیلی ممنونیم