متخصصین هوم ویزیت

 • دکتر بهزاد امیری

  دکتر بهزاد امیری

  متخصص بیماری‌های عفونی و تب دار

 • آزاد حسینی

  آزاد حسینی

  فیزیوتراپیست

 • حامد هادی نیا

  حامد هادی نیا

  فیزیوتراپیست

 • دکتر علیرضا حیدری

  دکتر علیرضا حیدری

  پزشک عمومی

 • دکتر فرشید رضایی

  دکتر فرشید رضایی

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • فاطمه خلیلی

  فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

 • کوثر صمدائی

  کوثر صمدائی

  فیزیوتراپیست

 • حمیدرضا نجفی

  حمیدرضا نجفی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر بابک حسین زاده

  دکتر بابک حسین زاده

  جراح و متخصص ارتوپدی

 • آقای بهرکانی

  آقای بهرکانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای امامی

  آقای امامی

  فیزیوتراپیست

 • آقای محمدهادی رستمی

  آقای محمدهادی رستمی

  کاردرمانگر

 • دکتر سیروس حیدری

  دکتر سیروس حیدری

  پزشک عمومی

 • دکتر شکرالله محمدی

  دکتر شکرالله محمدی

  متخصص عفونی

 • آقای فرزاد ظاهری

  آقای فرزاد ظاهری

  فیزیوتراپیست

 • اعظم همائی نژاد

  اعظم همائی نژاد

  فیزیوتراپیست

 • خانم اکبری

  خانم اکبری

  فیزیوتراپیست

 • دکتر ریزان عشایری

  دکتر ریزان عشایری

  متخصص مغز و اعصاب

 • دکتر عالیه پوردست

  دکتر عالیه پوردست

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • دکتر محبوبه خدایاری

  دکتر محبوبه خدایاری

  پزشک عمومی

 • آقای عبداللهی

  آقای عبداللهی

  فیزیوتراپیست

 • فائزه زارعی

  فائزه زارعی

  فیزیوتراپیست

 • مطهر همتی

  مطهر همتی

  کاردرمانگر

 • آقای آرش حقیقی

  آقای آرش حقیقی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر مریم پورانیان

  دکتر مریم پورانیان

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم هستی حیدرپور

  خانم هستی حیدرپور

  فیزیوتراپیست

 • آقای موسی الرضا رحمن زاده

  آقای موسی الرضا رحمن زاده

  فیزیوتراپیست

 • خانم معصومه حسینی

  خانم معصومه حسینی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر جواد معینی

  دکتر جواد معینی

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل

 • دکتر نازیلا قریشی

  دکتر نازیلا قریشی

  منتخصص قلب و عروق

 • آقای جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر امیر شهبازی

  دکتر امیر شهبازی

  متخصص داخلی

 • دکتر سمیرا فرهمند

  دکتر سمیرا فرهمند

  متخصص داخلی

 • سعید بیات

  سعید بیات

  فیزیوتراپیست

 • دکتر افشین شهبازی

  دکتر افشین شهبازی

  متخصص داخلی

 • خانم فاطمه ویسی

  خانم فاطمه ویسی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر علی نیک سیرت

  دکتر علی نیک سیرت

  متخصص داخلی - فوق گوارش

 • امیر حاتمی

  امیر حاتمی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر انسیه ملکدار

  دکتر انسیه ملکدار

  متخصص مغز و اعصاب

 • نرگس یعقوبی

  نرگس یعقوبی

  فیزیوتراپیست

 • زهره زیدی

  زهره زیدی

  فیزیوتراپیست

 • آقای نوراللهیان

  آقای نوراللهیان

  کاردرمانگر

 • آقای رضا رستمی

  آقای رضا رستمی

  فیزیوتراپیست

 • خانم نصرتی

  خانم نصرتی

  گفتاردرمانگر

 • خانم منصوره صمدی

  خانم منصوره صمدی

  فیزیوتراپیست

 • مهدیه قاسمیان

  مهدیه قاسمیان

  فیزیوتراپی

 • دکتر مهدی اناری

  دکتر مهدی اناری

  متخصص داخلی

 • دکتر پریسا عطاردیان

  دکتر پریسا عطاردیان

  پزشک عمومی

 • آقای محمد جواد بختیاری

  آقای محمد جواد بختیاری

  فیزیوتراپیست

 • دکتر حسین محمودیان

  دکتر حسین محمودیان

  متخصص قلب و عروق

 • خانم مژده محمدی

  خانم مژده محمدی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر تیمور اعتماد

  دکتر تیمور اعتماد

  متخصص قلب و عروق

 • خانم زهرا امینی

  خانم زهرا امینی

  کاردرمانگر

 • دکتر حسین نادری

  دکتر حسین نادری

  پزشک عمومی

 • دکتر غلامرضا پیوندی

  دکتر غلامرضا پیوندی

  پزشک عمومی

 • عابده عنانی

  عابده عنانی

  فیزیوتراپیست

 • مهتاب کمساری

  مهتاب کمساری

  کاردرمانگر

 • ندا اسدبیگی

  ندا اسدبیگی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر شبنم كاظم لو

  دکتر شبنم كاظم لو

  پزشک عمومی

 • حسین کیانی

  حسین کیانی

  فیزیوتراپیست

 • صدیقه احمدی

  صدیقه احمدی

  کارشناس پرستاری

 • خانم مرتضوی نژاد

  خانم مرتضوی نژاد

  فیزیوتراپیست

 • دکتر علیرضا محمدی

  دکتر علیرضا محمدی

  پزشک عمومی

 • دکتر گلناز قاضی زاده

  دکتر گلناز قاضی زاده

  متخصص اطفال

 • دکتر رضا فراهانی

  دکتر رضا فراهانی

  متخصص داخلی

 • فاطمه باقری

  فاطمه باقری

  فیزیوتراپیست

 • علی محققیان

  علی محققیان

  کارشناس رادیولوژی

 • علی نورعلی

  علی نورعلی

  فیزیوتراپیست

 • معصومه عابدی

  معصومه عابدی

  فیزیوتراپیست

 • امیر اسماعیل زاده

  امیر اسماعیل زاده

  فیزیوتراپیست

 • دکتر فیروزه ذوقی

  دکتر فیروزه ذوقی

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • دکتر امام زادگان

  دکتر امام زادگان

  پزشک عمومی

 • آقای فرشاد عرب نژاد

  آقای فرشاد عرب نژاد

  کارشناس پرستاری

 • مهسا علیزاده

  مهسا علیزاده

  فیزیوتراپیست

 • علی رجول

  علی رجول

  فیزیوتراپیست

 • زهرا سیفی

  زهرا سیفی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر مکیان

  آقای دکتر مکیان

  پزشک عمومی

 • خانم حسنی فرد

  خانم حسنی فرد

  کاردرمانگر

 • دکتر مهشید بهروزی

  دکتر مهشید بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون