متخصصین هوم ویزیت

 • آقای دکتر بهزاد امیری

  آقای دکتر بهزاد امیری

  متخصص بیماری‌های عفونی و تب دار

 • آقای آزاد حسینی

  آقای آزاد حسینی

  فیزیوتراپیست

 • آقای هادی نیا

  آقای هادی نیا

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حیدری

  آقای دکتر حیدری

  پزشک عمومی

 • آقای دکتر امیر شهبازی

  آقای دکتر امیر شهبازی

  متخصص داخلی

 • خانم صمدائی

  خانم صمدائی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حیدری

  آقای دکتر حیدری

  پزشک عمومی

 • آقای جعفرپور

  آقای جعفرپور

  فیزیوتراپیست

 • خانم فاطمه خلیلی

  خانم فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

 • آقای دکتر فرهنگ امیری

  آقای دکتر فرهنگ امیری

  متخصص داخلی

 • آقای حمیدرضا نجفی

  آقای حمیدرضا نجفی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حسین زاده

  آقای دکتر حسین زاده

  جراح و متخصص ارتوپدی

 • آقای بهرکانی

  آقای بهرکانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای تركاشوند

  آقای تركاشوند

  رادیولوژیست

 • آقای امامی

  آقای امامی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر موسوی

  آقای دکتر موسوی

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم حاجیلو

  خانم حاجیلو

  فيزيوتراپيست

 • آقای محمدهادی رستمی

  آقای محمدهادی رستمی

  کاردرمانگر

 • آقای دکتر شکرالله محمدی

  آقای دکتر شکرالله محمدی

  متخصص عفونی

 • آقای فرزاد ظاهری

  آقای فرزاد ظاهری

  فیزیوتراپیست

 • خانم همائی نژاد

  خانم همائی نژاد

  فیزیوتراپیست

 • خانم اکبری

  خانم اکبری

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر محمد محجوریان

  آقای دکتر محمد محجوریان

  متخصص قلب و عروق

 • خانم دکتر عالیه پوردست

  خانم دکتر عالیه پوردست

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • آقای دکتر فرشید رضایی

  آقای دکتر فرشید رضایی

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • خانم دکتر محبوبه خدایاری

  خانم دکتر محبوبه خدایاری

  پزشک عمومی

 • آقای عبداللهی

  آقای عبداللهی

  فیزیوتراپیست

 • خانم فائزه زارعی

  خانم فائزه زارعی

  فیزیوتراپیست

 • خانم مطهر همتی

  خانم مطهر همتی

  کاردرمانگر

 • آقای آرش حقیقی

  آقای آرش حقیقی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر ایرج ملایری

  آقای دکتر ایرج ملایری

  متخصص داخلی

 • خانم دکتر پورانیان

  خانم دکتر پورانیان

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم هستی حیدرپور

  خانم هستی حیدرپور

  فیزیوتراپیست

 • آقای موسی الرضا رحمن زاده

  آقای موسی الرضا رحمن زاده

  فیزیوتراپیست

 • خانم معصومه حسینی

  خانم معصومه حسینی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر جواد معینی

  آقای دکتر جواد معینی

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل

 • خانم دکتر نازیلا قریشی

  خانم دکتر نازیلا قریشی

  منتخصص قلب و عروق

 • آقای جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

 • خانم دکتر سمیرا فرهمند

  خانم دکتر سمیرا فرهمند

  متخصص داخلی

 • آقای قلعگر

  آقای قلعگر

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر محمدرضا ادهمی

  آقای دکتر محمدرضا ادهمی

  متخصص عفونی و بیماری های تب دار

 • افشین شهبازی

  افشین شهبازی

  متخصص داخلی

 • خانم فاطمه ویسی

  خانم فاطمه ویسی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر علی نیک سیرت

  آقای دکتر علی نیک سیرت

  متخصص داخلی - فوق گوارش

 • آقای امیر حاتمی

  آقای امیر حاتمی

  فیزیوتراپیست

 • خانم دکتر انسیه ملکدار

  خانم دکتر انسیه ملکدار

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم نرگس یعقوبی

  خانم نرگس یعقوبی

  فیزیوتراپیست

 • خانم زهره زیدی

  خانم زهره زیدی

  فیزیوتراپیست

 • آقای امیرحسین تبریزی

  آقای امیرحسین تبریزی

  فیزیوتراپیست

 • آقای نوراللهیان

  آقای نوراللهیان

  کاردرمانگر

 • خانم دکتر شهرزاد هندی

  خانم دکتر شهرزاد هندی

  متخصص داخلی

 • آقای رضا رستمی

  آقای رضا رستمی

  فیزیوتراپیست

 • خانم نصرتی

  خانم نصرتی

  گفتاردرمانگر

 • خانم منصوره صمدی

  خانم منصوره صمدی

  فیزیوتراپیست

 • خانم یگانه

  خانم یگانه

  روانشناسی -متخصص اوتیسم

 • خانم دکتر پریسا عطاریان

  خانم دکتر پریسا عطاریان

  پزشک عمومی

 • آقای محمد جواد بختیاری

  آقای محمد جواد بختیاری

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حسین محمودیان

  آقای دکتر حسین محمودیان

  متخصص قلب و عروق

 • کاردرمانگر مهدیه چگنی

  کاردرمانگر مهدیه چگنی

  کاردرمانگر

 • خانم مژده محمدی

  خانم مژده محمدی

  فیزیوتراپیست

 • خانم زهرا امینی

  خانم زهرا امینی

  کاردرمانگر

 • خانم زهرا خلیلی

  خانم زهرا خلیلی

  فیزیوتراپیست

 • خانم عابده عنانی

  خانم عابده عنانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر کلهر

  آقای دکتر کلهر

  کلیه و مجازی ادراری

 • خانم دکتر شبنم كاظم لو

  خانم دکتر شبنم كاظم لو

  پزشک عمومی

 • آقای علی محققیان

  آقای علی محققیان

  کارشناس رادیولوژی

 • آقای محمدرضا شرفی

  آقای محمدرضا شرفی

  کارشناس ارشد پرستاری

 • آقای پورکاظم

  آقای پورکاظم

  کاردرمانگر

 • آقای دکتر مکیان

  آقای دکتر مکیان

  پزشک عمومی

 • آقای شاهین کرمی

  آقای شاهین کرمی

  فیزیوتراپیست

 • آقای رهبری

  آقای رهبری

  فیزیوتراپیست

 • خانم حسنی فرد

  خانم حسنی فرد

  کاردرمانگر

 • خانم دکتر بهروزی

  خانم دکتر بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون